100 dni vlade

Hitro je minilo. Pred več kot 1 letom, sem ocenil 100 dni takratne Janševe vlade. Za vlado Alenke Bratušek žal ni takšne check liste kot jo je SDS pripravila za svojo vlado. Zato težko ocenim koliko od koliko je bilo realizirano, zato je ocena bolj opisna.

Prvi uspeh vlade je nedvomno bil izvedba nove zadolžitve na mednarodnem trgu. To je še precej bolj simbolično kot se zdi. In resnično bom vesel, ko se takšnih uspehov ne bomo več veselili.

Naslednji uspeh je še malce manj razveseljiv. Gre za dvig DDVja. Uspelo nam ga je dvigniti in to tako višjo kot tudi znižano stopnjo.

Dvakrat smo popravili zakon o pomoči podjetjem, pa vendar pomoč Cimosu še kar čaka, prodali smo Peko, pa se je izkazalo da kupec nima denarja.

No, vse pa vseeno ni tako črno. Sprejeli smo spremembe insolvenčne zakonodaje, ki naj bi rešila marsikateri problem pri prisilnih poravnavah in stečajih. Uspelo je še eno nižanje plač v javnem sektorju. Na področju pravosodja je bila podpisana zaveza s sodišči, ki naj bi prinesla pozitivne premike tudi na tem področju. Sicer pa si nikakor ne bi želel, da bi s sodišč prihajali kakršnikoli veliki uspehi ali neuspehi. Sodišča najbolje delujejo takrat, ko niti ne vemo, da jih imamo.

Uspeli smo sprejeti ustavni spremembi. Vpis fiskalnega pravila v ustavo in omejitve referendumov. Vendar te dve spremembi bosta čisto nepomembni, če ne bo tistega, za kar se je ustavo sploh spreminjalo. S tema spremembama se je močno povečala reformna moč države. Sedaj je to moč potrebno izkoristiti. Sedaj, ko ne grozijo več referendumi, ima vlada odprta vsa vrata za naslednjih 100 dni.

Vlada je tudi pripravila rebalans proračuna. Več o tem, kdaj drugič, vendar kaj pretreslivega ni za pričakovati.

Skratka, prvih 100 dni lahko ocenimo predvsem kot pripravo zakonodajnih in ustavnih temeljev za nadaljnih 100 ali 200 dni. Vlada ima sedaj na voljo spremenjen zakon o pomoči, zakon o prevzemih, sklep o prodaji 15 podjetij in bank, ustavne spremembe za lažje sprejemanje reformnih zakonov. Sedaj mora to izkoristiti.

Reforma zdravstvenega sistema je nujna. Potrebno bo narediti pravo reformo trga dela. Potrebno je reformirati davkarijo, da se zajezi sivo ekonomijo.

Kot pomemben uspeh teh 100 dni pa sam vidim tudi to, da je SD uspel iti preko samega sebe in podprl privatizacijo 15 podjetij in bank. In pozitivci so uspeli preseči svoje zadržke in podpreti vpis fiskalnega pravila v ustavo z letom 2015. Kar kaže na možnost sklepanja kompromisov, kar bo v prihodnje še pomembnejše.

Upad BDPja bo zahteval svoje. In že zahteva. Strošek zadolževanja države se bliža 7%,kdaj tudi že preko. Smo na nivojih, kjer smo bili, ko smo imeli politično krizo in ko ni bilo jasno, ali bomo prej dobili svež denar ali nam ga bo prej zmanjkalo. Kar pomeni, da bo javni sektor še potrebno racionalizirati. Da se bo čim več energije usmerilo v ustvarjanje prevsem v povezavi z izvozom.

Za prvih 100 dni je bilo veliko narejenega, veliko tudi pripravljenega od prej. Sedaj pa je čas, da vlada pokaže kaj zmore sama. Razmere so takšne, da opozicija ne bo prizanesljiva.

Se mi pa zdi, da je gospa predsednica vlade, sedaj precej bolj zaskrbljena, kot je bila pred 100 dnevi.