Zakon o prevzemih in zakon o pomoči

Prejšnji teden smo sprejeli tudi novelo zakona o prevzemih in zakona o pomoči in prestrukturiranju podjetij.

V obeh primerih gre za manjše spremembe. Ok, pri zakonu o prevzemih smo lahko precej bolj kritični, ker zakon o prevzemih je sistemski zakon, osnovno namenjen zaščiti manjšinskih delničarjev, kar smo z to novelo precej spremenili. Presojo smo pustili agenciji, kar vse skupaj omili, ampak ja, lahko smo kritični do te spremembe. Dve spremembi sta ključni. Če pride do spremembe lastniškega deleža zaradi sanacije podjetja, tipično pri konvertiranju dolga v lastniški delež, je tisti, ki je presegel prevzemni prag, oproščen dati prevzemno ponudbo.

Zdej, iz tega lahko nastane kakšna veselica. Recimo Cimos. Ker le ta predstavlja skoraj 50% v sredstvih modre zavarovalnice (državne), bi le ta prišla v škripce, če bi v Cimos vložili sveža sredstva po nizki vrednosti (s tem bi obstoječi lastniki veiko izgubili) zato si bodo verjento prizadevali, da se morebitna dokapitalizacija izvede po nerealno visoki ceni delnice. Kar vedo tudi sami, zato te cene v okviru prevzemne ponudbe ne bi želeli ponuditi tudi drugim.

Continue reading “Zakon o prevzemih in zakon o pomoči”