Propad ideje državnega upravljanja

Dejstvo je, da je država, se pravi politika, v svojih rokah obdržala veliko podjetij. Skupaj s posrednim lastništvom, naj bi nadzirala blizu polovice (podatek je nepreverjen). Za takšno stanje lahko obstajata nekako dva vzroka.

Prvi je enostavno nadaljevanje socialistične marxove ideje, da naj bo lastnik delovnih sredstev (to je v bistvu kapital) družba, ker le na ta način lahko delavci dobijo to kar s svojim delom zaslužijo. Ker sicer jim v neenakopravnem boju, kapital odreja minimalno mezdo. Kapital je bistveno bolj fleksibilen, in kot tak, precej lažje najde priložnost, kjer se oplemeniti. Ne glede na bankrot socialistične gospodarske ideologije po praktično celem svetu (pri Kitajski ne spregledat novic o ferarijih, ki jih kupuejo tamkajšnji borci za socializem) so te ideje še kako ostale žive, in se v zadnjem času še celo krepijo.

Continue reading “Propad ideje državnega upravljanja”