Propad ideje državnega upravljanja

Dejstvo je, da je država, se pravi politika, v svojih rokah obdržala veliko podjetij. Skupaj s posrednim lastništvom, naj bi nadzirala blizu polovice (podatek je nepreverjen). Za takšno stanje lahko obstajata nekako dva vzroka.

Prvi je enostavno nadaljevanje socialistične marxove ideje, da naj bo lastnik delovnih sredstev (to je v bistvu kapital) družba, ker le na ta način lahko delavci dobijo to kar s svojim delom zaslužijo. Ker sicer jim v neenakopravnem boju, kapital odreja minimalno mezdo. Kapital je bistveno bolj fleksibilen, in kot tak, precej lažje najde priložnost, kjer se oplemeniti. Ne glede na bankrot socialistične gospodarske ideologije po praktično celem svetu (pri Kitajski ne spregledat novic o ferarijih, ki jih kupuejo tamkajšnji borci za socializem) so te ideje še kako ostale žive, in se v zadnjem času še celo krepijo.

Ne glede na to, kdo je lastnik delovnih sredstev, je potrebno delež ustvarjene nove vrednosti (pri čemer sodeluje delo in sredstva) vrniti tem delovnim sredstvom. Da se obnavljajo in razvijajo. Sicer nujno pride to tega, da na istem šivalnem stroju šivamo iste modele čevljev 50 let, in potem več nismo konkurenčni tistim, ki so vmes uvedli računalniško vodene rezalnike, močnejše šivalne stroje ter nove tehnologije leplenja. In delavec kar naenkrat postane nekonkurenčen, ne zaradi svojega dela, ampak zaradi delovnih sredstev, ki so mu na voljo za uporabo.

Ustvarjen dobiček (dodana vrednost) se mora vračati tudi kapitalu (delovnim sredstvom) tudi v socialističnem sistemu. Seveda se to lahko dogaja neposredno, da ta sredstva akumulira kar sama organizacija, ali pa posredno, da jih akumulira država ali celo delavci, in potem ob priliki “dokapitalizirajo” tovarno z novimi delovnimi sredstvi.

Ampak bistvu je, da tudi v socializmu je DOBIČEK potreben za obstoj.

Drugi vzrok, za visoko lastništvo države v podjetjih pa bi lahko bila ideja, ki je kar pogosto omenjena, da so takrat vodilni v času pred prvo privatizacijo skovali naslednji načrt. Cilj je, da ostane lastništvo slovensko. Ker nimamo slovencev z dovolj kapitala, je edina pot, da pridemo do kapitala, in potem to odkupimo. Kot ciljni lastniki so pa najprimernejpi trenutni direktorji, in le te imajo tudi možnosti vplivati na denarne tokove, da se ustrezen kapital nato nabere za končni odkup.

In smo šli. Denar, ki naj bi ga podjetja vlagala v razvoj in obnovo delovnih sredstev, se je začel akumulirati v raznih pooblaščenkah ipd… s pomočjo finančnih vzvodov, ki so jih zagotovile tovariške banke, kapital pa smo prispevali tudi davkoplačevalci, so bili izpolnjeni vsi nastavki, da na koncu vse skupaj (p)ostane naše. Pardon, slovensko. Pardon, v lasti nekaterih izbranih slovencev.

Zadeva je lepo potekala, dodaten zagon pa je dalo še približevanje EU in uvedba Eura, ki je skupaj z evforičnim kapitalskim trgom, povzročila veliko poceni denarja, kar je marsikomu dalo apetit, da bi proces zaključil še malce hitreje.

In nato je prišla globalna finančna kriza, tuj kapital se je začel umikati, in načrti so se porušili kot hišica iz kart. Veliko tveganje, prinaša velike profite, če se ne zgodi kolaps. No, nekatere zgodbe so se zaključile pred tem. Recimo BTC, kjer se je vse zaključilo pred finančno krizo.

Ampak ne glede na to, katero zgodbo vzamete za bolj verjetno (komot je pa lahko resnica nekje vmes) je pa ena zadeva jasna. Podjetja morajo za obstoj ustvarjati dobiček, ker le s tem lahko obnavljajo in razvijajo delovna sredstva, s katerim omogočajo obstoj delovnega procesa na dolgi rok. S tem kapital v podjetju raste in odpira možnosti za širitev. Dejstvo v Sloveniji pa je, da kapital v teh podjetij ne raste. Ampak pada. Po nekaterih ocenah za miljardo na leto. Kar pomeni, da je zanič upravljan.

In vprašanje, ki se poraja je, ali lahko začnemo bolje upravljati ta kapital, preden ga spravimo na nič? Sploh, če dejansko ne gre za slabo upravljanje, ampak za zavestno upravljanje v smer, ki ni prava? Pa naj si bo ta smer socializem ali nacionalni interes ali poljubna kombinacija obeh. To enostavno ni prava smer, in iskati rešitev v boljšem upravljanju, je jalovo početje. Boljše upravljanje v tem primeru pač pomeni le, da bolj naravnost peljemo proti prepadu.

Kaj pa je pravi cilj? Pravi cilj je poslovno okolje, kjer lahko vsakdo, vspostavi poslovni proces ki združuje kapital (od koderkoli pač že) in delo, ter s tem omogoči udejstvovanje prebivalcev. To je naloga politike. In nič več. In ja, prijazno poslovno okolje vključuje tudi ekološki in socialni vidik. Ne vključuje pa izključevanja ljudi in kapitala na nacionalni ali ideološki osnovi.