Novi volilni sistemi

Ulično vrenje je seveda sprožilo tudi ideje, o drugačni ureditvi demokratičnega sistema. Trenutnemu sistemu marsikdo očita strankokracijo, predlogi za spremembe pa so različni. V nasprotju z popularnim stališčem, da imajo stranke neposreden vpliv na to, kdo bo izvoljen v parlament, je resnica malce drugačna. Dejansko o izvolitvi odločamo volilci. Res pa je, da stranke lahko močno vplivajo na možnost izvolitve posameznika z razvrstitvijo v ustrezno volilno enoto.

To se bi močno popravilo z uvedbo preferenčnega glasu. Da bi na volitvah lahko volil za kateregakoli kandidata izbrane stranke (na nivoju enote ali države). S tem se ne izgubi prednost proporcionalnega sistema, ki omogoča tudi manjšim strankam vstop v parlament. Večinski sistem na prvi pogled pomeni bolj neposreden vpliv ljudi na izvolitev poslanca, ampak to dejansko ni. Ker na volišču, boš še vedno bolj izbiral med dvema opcijama in ne toliko med dvema konkretnima poslanskima kandidatoma.

Continue reading “Novi volilni sistemi”