Končajmo krizo!

Evo, par misli, ki so sem mi porajale ob branju knjige Paul Krugman – End this depression now!

Vzrok za krizo je predvsem upad povpraševanja in to potrošnikov. Ob nižjem trošenju seveda niso potrebna nova vlaganja v proizvodnje zmogljivosti. Hkrati pa nižja gospodarska aktivnost niža prejemke posameznikov, ki imajo potem težave z odplačevanjem dolgov, pa še manj trošijo in tako lepo spiralasto naprej.

Eden izmed receptov, ki ga predlaga nobelov nagrajenec Krugman je inflacija. Če praktično ničelna obrestna mera ne pomaga pri oživljanju gospodarstva, v takšni situaciji smo sedaj, je potreben drugačen pristop. Pa tu ne govorimo o kakšni hiper inflaciji, ampak, da bi izdajatelj denarja, se pravi centralna banka, si za cilj postavil 4% namesto 2%. To ima dva efekta. Država s tem dbi na voljo veliko svežega denarja, s katerim lahko pospeši povpraševanje, po drugi strani pa se preko inflacije niža stopnja zadolženosti. Tako države kot tudi državljanov. Torej se sprošča kreditni potencial obeh, kar znova lahko pozitivno vpliva na končanje recesije.

Continue reading “Končajmo krizo!”