Osebna vročitev

Sedaj sem v kratkem času dobil dve pošiljki z označbo “OSEBNA VROČITEV ZUP”. In, ker je prvo za mene prevzel kar družinski član (žena) me je zanimalo, kaj dejansko pomeni “OSEBNA VROČITEV ZUP”. In res je zakon pisan tako, da naj bi to dejansko bila vročitev osebi, na katerega se zadeva nanaša. Kako hudiča je potem poštar to vročil moji ženi?

Odgovor se skriva v spremembi zakona o upravnem postopku iz leta 2007.

“(2) Kadar stranka o obstoju pooblastila ne obvesti organa, ki vodi postopek, vročevalec pooblaščencu lahko vroča vse dokumente, ki so naslovljeni na stranko, če pooblaščenec podpiše izjavo, da ga je stranka za to pooblastila, potem ko ugotovi njegovo istovetnost z osebnim dokumentom s fotografijo, ki ga je izdal pristojni državni organ. Vročevalec na vročilnico čitljivo napiše osebno ime in številko osebnega dokumenta pooblaščenca, ter jo skupaj z izjavo pooblaščenca vrne organu. Pod enakimi pogoji lahko pooblaščenec prevzame dokument pri pravni ali fizični osebi, ki opravlja vročanje kot svojo dejavnost, ali pri organu.”.

Bistvo spremembe je v tem, da se je pred tem pooblaščenec moral vročevalcu (poštarju) izkazati s pooblastilom, ki ga je podpisal naslovnik, po spremembi pa zadošča, da poštar le popiše kdo prevzema, le ta pa podpiše izjavo da je bil pooblaščen.

Continue reading “Osebna vročitev”