Robin Hood po slovensko

Jemal bogatim, da je dajal revnim – je najpogostejši opis dejanja Robina Hooda.

V zadnjem času je medije kar precej razburkalo dokaj robinhoodovsko dejanje ekonomista Rada Pezdirja. Organiziral je namreč društvo in akcijo, s katero je, navkljub začetni skepsi uspel, da bodo bogati (v tem primeru distributerji električne energije) vrnili neupravičeno zaračunane stroške revnim (v tem primeru odjemalcem).

Robin Hood je bil pravno gledano na napačni strani zakona, vendar so bila njegova dejanja sprejeta za legitimna. Rado Pezdir pa je ostal na pravi strani v obeh vidikih – legalnem in legitimnem. Iz tega lahko na hitro zaključimo, da se je od srednjega veka spremenilo le to, da sedaj kraja davkoplačevalcev sicer res ni več legalna, se pa vseeno izvaja. In ravno Radova akcija je pokazala, na čigavi strani je država. Že res da imamo sprejeto ustrezno zakonodajo, da morda kdaj še kakšna inštuitucija sprejme kakšno odločbo ampak ko pride do denarja, pa je mali človek precej nebogljen. Dokler se ne pojavijo sodobni Robin Hoodi.

Na prvi pogled je paradoksalno, da se je v tej vlogi pojavil ravno Rado Pezdir, liberalec oz. neoliberalec. Po splošnem ljudskem verovanju to pomeni človeka, ki se grebe le za lastne interese, ki bi za dobiček prodal tudi lastne starše in, ki gre za lastni profit preko vseh norm.

Kakšna zmota! Bistvo liberalizma je ravno spoštovanje zakonodaje. Ker to pomeni, da zadeve, za katere smo se uspeli dogovoriti (družbene norme) tudi udejanjamo v praksi. Liberalec je človek, ki spoštuje človeka, vsakega posameznika. In mu je pravna država temelj. Ne pa tako, kot se je pokazalo tudi v tem elektro primeru, so zakoni za nekaj, potem pa posamezne interesne skupine z vplivom na posameznike z močjo, uveljavijo svoje interese. Dokler pravi liberalec ne pokaže, da so pravice posameznika pomembne tudi za pravice celotne skupine.

Rado Pezdir je pokazal, da problem slovenske pravne države ni zakonodaja sama. Le ta je v veliki meri itak prepisana ali osnovana na nemški ali podobnih zakonodajah. Problem je izvedba. Ali je temu namerno tako, če bolj kot zakonodaja šteje mnenje vplivnega posameznika (recimo lokalnega župana, takšnega ali drugačnega uradnika,…) je takšen posameznik s tem dobil moč, ki jo dokaj enostavno tudi unovči. Ali pa je to le posledica nesposobnosti teh tastih posameznikov.

Za boj proti tki. neoliberalizmu je najbolje uporabiti kar liberalizem sam!