Še malce o vodi in javnih podjetjih

preden pa preidemo k rešitvam, si pa poglejmo še par zadev okoli Trzinskega primera nezakonite podražitve komunalnih storitev.

Nobena podražitev za občane ni prijetna, pa naj bo še tako potrebna. Zato je potrebno poiskat kakšen dober razlog za podražitev in v primeru Trzina nam je župan povedal, da je bila cena nespremenjena že vrsto let, zato omrežje ni bilo ustrezno vzdrževano, in je nujna podražitev. To je trditev, ki se sliši lepo in razumno. Ampak, če je nekaj prelepo da bi bilo res, potem ponavadi ni.

In sem naročil občini, da mi pripravi letna poročila Prodnika za čim dlje nazaj. Dobil sem jih za dobrih 10 let in pregledal. In glej ga zlomka. Praktično v vsakem letnem poročilu so ugotovili, da vodovodno omrežje ustrezno in po planu vzdržujejo in po potrebi obnavljajo. In še več, v večini letnih poročil je tudi podatek o vodnih izgubah. Ki so bile praktično vsako leto manjše, kar je pa kvantitativno objektivno merilo kvalitete vodovoda. Če se ti izgube nižajo, očitno ne gre le za vzdrževanje stanja ampak celo izboljševanje.

Skratka župan je trdil nekaj, podatki v letnih poročilih komunalnega podjetja pa kažejo ravno obratno. Tudi, če upoštevamo, da so podatki v letnih poročilih malce našminkani, še vedno obstajajo konkretne številke o izgubah, ki jih je pa težko sfrizirati, da bi letno poročilo lepše izgledalo.

Iz podatkov lahko torej razberemo, da je bilo omrežje ustrezno vzdrževano. Zakaj potem podražitev?

Ena razlaga je, da je do takrat občina subvencionirala vodo. Preverjat nisem šel, in temu verjamem. Ampak to bi pomenilo le to, da se je cena podražila zato, da si Občina zniža stroške. To je sicer popolnoma legitimna odločitev občine, je pa vseeno takšne narave, da je prav, da o tem odloča Občinski svet transparentno, ne pa da se vse skupaj zamegli v obliki elaborata kjer je veliko postavk in podkrepi z lažmi o nevzdrževanju. Če pa se znesek subvencije nekako ujame z povišanjem najemnine, ki se izračuna kot procent vrednosti, ki jo oceni pooblaščeni cenilec, ki ga izbere komunalno podjetje, pa se to meni zdi zelo sumljivo. Nekako napeljuje na misel, da se je najprej doložilo, koliko je potrebno, pa se je potem na toliko ocenilo.

Pri javnih storitvah imamo lahko dva problema. Lahko je storitev zanič ali pa je cena visoka. V bistvu pa sta to dve strani istega kovanca. Gre za nižjo učinkovitost oz. produktivnost v javnih sistemih. Žal je pa tako ceno kot kvaliteto zelo težko preveriti, ker gre ponavadi za monopolne storitve. Seveda lahko do istega problema pride tudi pri tržnih in/ali zasebnih izvajalcih. Ampak takšne pač trg izvrže, in gredo delati kaj drugega. Če kot frizer nisi uspešen, si pa morda kot vrtnar. Če ti še tam vse uvene, poskusiš kot kelnar.