Še malce o vodi in javnih podjetjih

preden pa preidemo k rešitvam, si pa poglejmo še par zadev okoli Trzinskega primera nezakonite podražitve komunalnih storitev.

Nobena podražitev za občane ni prijetna, pa naj bo še tako potrebna. Zato je potrebno poiskat kakšen dober razlog za podražitev in v primeru Trzina nam je župan povedal, da je bila cena nespremenjena že vrsto let, zato omrežje ni bilo ustrezno vzdrževano, in je nujna podražitev. To je trditev, ki se sliši lepo in razumno. Ampak, če je nekaj prelepo da bi bilo res, potem ponavadi ni.

In sem naročil občini, da mi pripravi letna poročila Prodnika za čim dlje nazaj. Dobil sem jih za dobrih 10 let in pregledal. In glej ga zlomka. Praktično v vsakem letnem poročilu so ugotovili, da vodovodno omrežje ustrezno in po planu vzdržujejo in po potrebi obnavljajo. In še več, v večini letnih poročil je tudi podatek o vodnih izgubah. Ki so bile praktično vsako leto manjše, kar je pa kvantitativno objektivno merilo kvalitete vodovoda. Če se ti izgube nižajo, očitno ne gre le za vzdrževanje stanja ampak celo izboljševanje.

Skratka župan je trdil nekaj, podatki v letnih poročilih komunalnega podjetja pa kažejo ravno obratno. Tudi, če upoštevamo, da so podatki v letnih poročilih malce našminkani, še vedno obstajajo konkretne številke o izgubah, ki jih je pa težko sfrizirati, da bi letno poročilo lepše izgledalo.

Continue reading “Še malce o vodi in javnih podjetjih”