Za denar gre!

Novi zakon o RTV SLO o katerem bomo državljani odločali na nedeljskem referendumu ima kar veliko prepisanih ali le malenkostno spremenjenih členov iz prejšnjega zakona. Kar je še posebej smešno zato, ker prejšnjemu zakonu očitajo, da je bil spisan na hitro, s strani enega človeka, pri novem predlogu pa je baje šlo za teamsko delo priznanih strokovnjakov, in daljši čas razvoja.

Poglejte, in se prepričajte sami:

  • ZRTVS-1 – trenutno veljavni zakon
  • ZRTVS-2 – nov zakon, o katerem odločamo na referendumu

Pa vendar, izpostavimo par sprememb. Za denar gre!

V starem zakonu so tržne dejavnosti RTV SLO točno opredeljene. V novem zakonu so sicer naštete, jih je več kot v prejšnjem, zraven pa še za dodatek, da se lahko nove dodajo še s statutom. Poleg tega pa novi zakon omogoča, da se ta dejavnost preneše na zunanje podjetje, kjer RTV SLO sicer mora imeti večinski delež, ampak takšno podjetje je pač samostojno.

17.člen (2) Dejavnost, ki ni dejavnost opravljanja javne službe, lahko opravlja RTV Slovenija ali pravna oseba, ki jo je ustanovila RTV Slovenija. Odločitev o ustanovitvi pravne osebe sprejme Uprava po predhodnem soglasju Nadzornega sveta in Sveta. V tej pravni osebi mora imeti RTV Slovenija večinski kapitalski ali upravljavski delež.

Recimo trženje oglasnega prostora lahko RTV SLO mirno prenese na zunanje podjetje, ki ga ustanovi. In v tem podjetju se potem delno zaposlijo vodilni na RTV SLO, in vlečejo mastne plače. Tam namreč ni nobenih omejitev. Komercialna dejavnost je recimo tudi oddajanje produkcijskih zmogljivosti. Produkcijskih zmogljivosti, ki smo jih plačali državljani skozi plačevanje RTV prispevka. In te produkcijske zmogljivosti bo lahko oddajalo neko komercialno podjetje, sicer v lasti RTV SLO, kjer pa bodo vodilni na RTV SLO seveda pristavili svoj lonček.

Za denar gre!

Novi zakon določa, da se višina RTV prispevka avtomatsko usklajuje (beri povišuje) z indeksom življenskih stroškov. Po obstoječem zakonu, je višina prispevka določena z zakonom, in le z zakonom, v parlamentu, se lahko spremeni. Kaj od tega je bolj pregledno?

Za denar gre!

V novem zakonu je določeno, da zaposleni več niso javni uslužbenci, kar so trenutno. S tem, da so trenutno v sistemu plač v javnem sektorju, so plače omejene tako kot za ostalo množico zaposlenih v javnem sektorju. Ta sprememba je v zakonu zaradi enega samega razloga. Želijo višje plače!

Oprostite, ampak če nekdo večino denarja dobi iz javnih sredstev, kar RTV prispevek je, je prav, da se ta denar vključno z plačami, troši v skladu s pravili za trošenje javnega denarja. Argument, da javni delavec ne more delovati v interesu javnosti, ker je bojda z tem njegova plača odvisna od vlade, je pesek v oči. Ali učitelji, profesorji in socialne delavke tudi ne morejo delovati v interesu javnosti? Če kdo, potem javni delavec lahko in mora delovati v interesu javnosti. Delavec v navadnem kapitalskem podjetju pa pač deluje v interesu tega kapitala.

Za denar gre!

47.člen (2) Najvišji letni znesek plačila za delo v RTV Slovenija, izplačan iz sredstev, prejetih za opravljanje dejavnosti javne službe, ki ga prejme zaposleni v RTV Slovenija, ne sme presegati seštevka osnovnih plač  predsednika Vlade na letni ravni.

Nov zakon omejuje najvišjo plačo. Le ta ne sme presegati plače predsednika vlade. Zanimivo. Ali ni nekoč veljalo, da v podjetjih v javni lasti, najvišja plača ne sme presegati 90% plače resornega ministra? RTV SLO pa se primerja direktno z predsednikom vlade.

Ne smemo pa tukaj spregledati še pomembnega dela, in sicer da plača ne sme presegati plače predsednika vlade samo v delu, ki je izplačan iz javnih sredstev. Del plače, izplačan iz komercialnega dela, pa ni omejen. Kako priročno. Če prištejemo še nagrade zaradi nadzorništva v hčerinskih podjetjih, ki jih bodo sedaj lahko ustanovili je jasno.

Za denar gre!

Na koncu pa pride še popolnoma nov sklop, ki ga v starem zakonu ni. Nagrade! Finančne nagrade! Z opravljanjem tržne (komercialne) dejavnosti RTV SLO, nastajajo tudi stroški ter predvsem prihodki. Razlika se nameni za pokrivanje morebitnih izgub javnega servisa, ki se pa naj bi v večini financiral iz javnega denarja, se pravi RTV prispevka. No, kar bo ostalo po pokrivanju izgub, pa se lahko razdeli.

  • 10% se razdeli zaposlenim. 40% tega zneska glede na višino plače, se pravi tisti z višjo dobijo več, ostalih 60% pa po presoji uprave. Odlično.
  • 5% se razdeli 5 članom uprave.
  • 2,5% pa 9 članom nadzornega sveta.

Ob koncu lanskega leta je bilo na RTV SLO zaposlenih slabih 2000 delavcev. Skratka, član uprave bo dobil 200x višjo nagrado kot navaden delavec. Član nadzornega sveta pa le 50x več.

O tem, kaj bodo dobili honorarni sodelavci, ki jih je po nekaterih informacijah ravno toliko kot zaposlenih, pa nič ne piše. So pač brezpravna raja, ki bodo to ostali tudi po novem zakonu.

Za denar gre!

53. člen (1) Člani Sveta se imenujejo v 90 dneh po uveljavitvi zakona. Člani Nadzornega svet se imenujejo v 15 dneh po prvi seji Sveta. Člani Uprave se imenujejo v 60 dneh po konstituiranju Nadzornega sveta. Člani programskih odborov se imenujejo v 90 dneh po konstituiranju Sveta

Jup, čim prej po spremembi je potrebno postaviti prave ljudi na prava mesta. Za denar gre!

——————

Ja, bistvo zakona je preoblikovanje RTV SLO iz zavoda v neko slabo definirano entiteto, ki pobira paradavek. Res ne gre za privatizacijo. Pri privatizaciji bi namreč morebitni prevzemnik moral kaj plačati. Tukaj pa bi radi dotični pobrali le ugodnosti, tveganje pa prepustili drugim.

NE! Naj bo zavod kot so ostali, ali pa naj gredo po poti komercializacije in privatizacije. Meni je vseeno. Ne potrebujemo pa neke čudne dvoživke, kjer se ne ve kdo pije, plačamo pa prisilno vsi državljani. Tega enostavno ne moremo dovoliti. Pod krinko javnega interesa si želijo nekateri napolniti žepe in vspostaviti lastne fevde.

Baje zavodov ne poznajo nikjer na svetu. Prav. Dejmo jih ukiniti. Ampak na premišljen način. In nikakor ni potrebno začeti pre enem največjih. In ali naj ta argument okoli neobstoja zavodov pomeni tudi, da je potrebno preoblikovati tudi šole in zdravstvene zavode?

Ne ne gre za privatizacijo. Za prihvatizacijo gre. Za denar in oblast!