SMS kredit – obresti 20000% letno!!!

Da Ferratum ponuja SMS kredite je znano že nekaj časa, očitno jim gre pa kar dobro, saj v zadnjem času vidimo oglase tudi po televiziji. Kadar ste pred plačo “prekratki” –  je njihovo geslo, in s tem je jasno povedano kdo je njihova ciljna publika. Kar sama se ponuja slika slabo plačanega delavca, ki mu limita več ne povečajo, z plačo pa ne uspe povezati meseca z mesecem.

Takšnemu bo tovrsten SMS kredit seveda prišel prav. Žal pa se ob tem verjento ne zaveda, da je podpisal pogodbo z hudičem.

Za posojenih 100 EUR morate po 15 dnevih vrniti 125 EUR. 25 EUR so stroški. Ampak iz vidika tistega, ki si sposodi so to pač obresti. Malce preračunavanja nam pokaže da obresti na letnem nivoju znašajo več kot astronomskih  20.000 %. Jup, pravilno ste prebrali, 25% v 15 dneh, znese dvajset tisoč procentov na letnem nivoju. No ja, tisoč ali dva procentov več, pa ne bi bili malenkostni.

Oderuško? Po zakonu o potrošniških kreditih ne. Njegov 3 člen namreč določa, da se zakon ne uporablja za kreditne pogodbe, ki se nanašajo na manj kot 170 EUR. Hm, le zakaj je najvišji znesek pri SMS kreditu ravno 160 EUR?

Ampak Obligacijski zakonik pa pravi malce drugače, in sicer:

VII. ODERUŠKA POGODBA
Oderuška pogodba
119. člen

(1) Če kdo izkoristi stisko ali težko premoženjsko stanje drugega, njegovo nezadostno izkušenost, lahkomiselnost ali odvisnost in si izgovori zase ali za koga tretjega korist, ki je v očitnem nesorazmerju s tistim, kar je sam dal ali storil ali se zavezal dati ali storiti drugemu, je takšna pogodba nična.

(2) Za oderuško pogodbo se smiselno uporabljajo določbe tega zakonika o posledicah ničnosti in o delni ničnosti pogodb.

(3) Če oškodovani zahteva, da se njegova obveznost zmanjša na pravičen znesek, ugodi sodišče takemu zahtevku, če je to mogoče; v tem primeru ostane pogodba z ustrezno spremembo v veljavi.

(4) Oškodovani lahko vloži zahtevek za zmanjšanje obveznosti na pravičen znesek v petih letih od sklenitve pogodbe.

Domneva oderuških obresti
377. člen

(1) Če je dogovorjena obrestna mera zamudnih ali pogodbenih obresti za več kot 50% višja od predpisane obrestne mere zamudnih obresti, se takšen dogovor šteje za oderuško pogodbo, razen če upnik dokaže, da ni izkoristil stiske ali težkega gmotnega stanja dolžnika, njegove nezadostne izkušenosti, lahkomiselnosti ali odvisnosti ali da korist, ki si jo je izgovoril zase ali za koga drugega, ni v očitnem nesorazmerju s tistim, kar je sam dal ali se zavezal dati ali storiti.

(2) Domneva iz prejšnjega odstavka ne velja za gospodarsko pogodbo.

Meni se to bere, kot da so SMS krediti dejansko oderuški in kot takšna je pogodba nična. Tokrat izgleda so bili poslanci pametnejši. Ker ko je bila aktualna afera Orion, so poslanci na hitro sprejeli zakon, da bi takšne primere preprečili. Takrat sem v članku za Finance – Kaj smo se naučili pri Orionu,pokazal, da poslanci v bistvu niso naredili nič. Izgleda da jim je kasneje to uspelo popraviti.

Žalostno pri tej zgodbi pa je to, da država lahko prepove takšpne in drugačne posojilne pogodbe. Ampak vse to nič ne pomaga tistemu, ki denar potrebuje. Če si ga ne bo mogel sposoditi na legalen način, si ga bo pač na nelegalen. In če upnik ne bo mogel dolga izterjati legalno, ga bo pač z lomljenjem rok ali nog.
Pred kakršnim koli kreditom je nujno razmisliti, ali ga res potrebujemo, ali pa vseeno lahko svojo potrebo ali željo zadovoljimo tudi drugače. Lahko ste brez skrbi da Ferratum denarja ne posoja iz dobrodelnosti ampak je to za njih donosen komercialni posel. Brez milosti. Brez sočutja. Bolj kot ste v stiski, več vam bodo zaračunali. Previdno torej.