Atlantida na Google earth

31 27′ 44″ N, 23 56′ 9.9″  in pogled iz cirka 300km višine, nam lepo razkrije ostanke Atlantide.