Računalniške težave DURSa

2.2. nas DURS lepo obvesti, da se rok za oddajo obrazev za plačilo prispevkov samozaposlenih in lastnikov podaljša iz sredine meseca (15.2) na konec meseca. Vzrok naj bi bil primarno v tem, da se pri uporabnikih pojavljajo težave. Tokrat je namreč prvič omogočena oddaja obrazcev po elektronski poti, in hkrati je to postala tudi edina pot. Kar je malce drugače kot pri DDVju, kjer si lahko v prehodnem času oddajal ali klasično papirnato ali pa elektronsko. Tukaj so se odločili pa za kar oster rez, nič obdobja dvojne možnosti, kar skočimo v vodo, ne da bi preverili kako mrzla je.

Continue reading “Računalniške težave DURSa”