Spreminjanje strategije upravljanja državnega premoženja v DZ

Včeraj so na odboru za finance in monetarno poetiko(*) pričeli z obravnavo strategije upravljanja državnega premoženja. Skratka dokumenta, ki naj bi rešil vse zagate slovenskega slabega upravljaja, privatizacije in neprivatizacije. In še pred tem, se je, kajpak, začelo proceduralno mešanje megle. Okoli vprašanja, ali DZ sploh sme spreminjati strategijo, ki jo je v DZ poslala vlada.

Laično mnenje je, da DZ seveda lahko (z amandmaji) spremeni vsak dokument, ki ga obravnava. Pa naj bo to zakon, resolucija ali odlok. Nekako se to sliši popolnoma “naravno”. Ampak temu ni vedno tako. V posebnih primerih, lahko državni zbor le sprejme ali zavrne predlagane dokumente. Recimo v primeru imenovanja posameznih oseb na funkcije. Državni zbor ne more na listo za izvolitev enega sodnika  zamenjati z drugim. Ali pri ratifikaciji posameznih dokumentov. Ne more sprejeti odlok, da ratificira nek dokument ampak s spremembami. To ne gre.

Continue reading “Spreminjanje strategije upravljanja državnega premoženja v DZ”