Zakon o preprečevanju dela na črno

Tudi o tem zakonu bomo, čeprav je v medijih kar nekako zapostavljen, odločali na referendumski dan 5.6.2011. Če se prav spomnim, je bil zakon precej interesno usmerjen. Predlagala ga je namreč OZS kot zakon, ki bi pomagal gradbincem, saj je baje na tem področju veliko dela na črno. Kot takšen, se je meni zdel popolnoma nesprejemljiv. Sem pa šel sedaj pogledati tudi vsebino. Predlagam, da si jo ogledate tudi sami, le tako boste lahko kompetentno odločali na referendumu.

Ustavimo se najprej pri členu, ki opredeljuje delo na črno:

Trenutni zakon Predlog zakona
3. člen 

(1) Za delo na črno se šteje opravljanje dejavnosti oziroma dela v naslednjih primerih:

– če pravna oseba opravlja dejavnost, ki je nima vpisane v sodni register, oziroma opravlja dejavnost, ki je nima določene v temeljnem aktu, ali če nima z zakonom predpisanih listin o izpolnjevanju pogojev za opravljanje registrirane ali v temeljnem aktu določene dejavnosti,

– če podjetnik opravlja dejavnost, katere nima vpisane v ustrezen register, ali če nima z zakonom predpisanih listin o izpolnjevanju pogojev za opravljanje registrirane dejavnosti,

– če pravna oseba ali podjetnik opravlja dejavnost kljub začasni prepovedi opravljanja dejavnosti,

– če tuje podjetje ne opravlja dejavnosti v Republiki Sloveniji prek podružnic ali opravlja dejavnost brez ustreznega dovoljenja,

– če posameznik opravlja dejavnost oziroma delo in ni vpisan ali priglašen kot to določa ta ali drugi zakoni.

(2) Opravljanje dela na črno iz prejšnjega odstavka je prepovedano.

4. člen 

(1) Za delo na črno se šteje odplačno opravljanje dejavnosti ali dela:

– kadar pravna oseba ali tuji pravni subjekt, ki je pravna oseba, opravlja dejavnost, ki ni določena v temeljnem aktu, ali če nima z zakonom predpisanih listin o izpolnjevanju pogojev za opravljanje v temeljnem aktu določene dejavnosti,

– kadar samozaposlena oseba opravlja dejavnost, ki ni vpisana v register ali nima z zakonom predpisanih listin o izpolnjevanju pogojev za opravljanje te dejavnosti,

– kadar pravna oseba ali samozaposlena oseba opravlja dejavnost kljub prepovedi opravljanja dejavnosti,

– kadar tuji pravni subjekt, opravlja storitve ali dejavnost v Republiki Sloveniji, brez registrirane podružnice ali brez predpisanega dovoljenja,

– kadar pravni subjekt, ki ima sedež v državi članici Evropske unije, Evropskega gospodarskega prostora ali Švicarske konfederacije, ne opravlja storitvene dejavnosti v skladu z zakonom, ki ureja storitve na notranjem trgu,

– kadar posameznik opravlja dejavnost ali delo in ni vpisan ali priglašen, kakor to določa ta ali drugi zakoni.

(2) Opravljanje dela na črno iz prejšnjega odstavka je prepovedano.

Zelo podobno, pa vendar z eno veliko spremembo. Po novem zakonu se kot delo na črno šteje le odplačno delo. Pustimo podrobnost da besede “odplačno” ni v SSKJ. To pomeni, da karkoli naredimo zastonj, se pravi neodplačno, ni delo na črno. Skratka, če ste znanki včeraj pokosili travo, bi po trenutnem zakonu to lahko bilo delo na črno, po novem pa več ne bi bilo. Razen, če bi vam znanka to plačala. Tukaj se sicer spuščamo na bolj majav teren, ker so plačila lahko različnih oblik, amapk če ste pokosili brez pričakovanja, da kaj dobite v zameno, potem niste delali na črno.

Znanka sem omenil zato, ker sosedska pomoč po obeh zakonih ni delo na črno. Delo znancu, iz recimo druge vasi, pa je lahko.

Glede na to, da je pogoj da je nekaj delo na črno odplačnost, je definiranje kaj je sosedska pomoč popolnma odveč. Sploh, ker se nekaj kot sosedska pomoč smatra le, če je brezplačna, se pravi neodplačna. Tako je potem sosedska pomoč 2x določena kot ne delo na črno.

Ostale spremembe so bolj ali manj redakcijske, le pri nadzoru so dodani še cariniki, in pa prostovoljni nadzorniki s pooblastilom zbornice.

Na osnovi tega, res ne vidim razloga, zakaj zakona ne bi podprl. Ali sem spregledal kaj pomembnega?

PS: Avtor tega zapisa je registriran lobist in žal za ta zapis ni plačan :-(((