Oblikovanje kapitalske elite – Socialni demokrati

Ondan sem malce prebiral socialistični program naših socialistov (ne vprašaj, se zgodi) in naletel na zanimiv  odstavek.

Država je pomemben lastnik. Ne verjamemo, da lahko Slovenija na pošten način oblikuje kapitalsko elito za izvedbo privatizacije. Zato kot jamstvo za uresničevanje javne koristi v gospodarstvu vidimo državo kot močnega, a pametnega lastnika na eni in razvito državljansko delničarstvo na drugi strani. Politiko bomo umaknili od upravljanja, povečali njeno vlogo pri nadzoru in omejili moč lobijev, da vplivajo na usodo javnega premoženja.

Mnenje socialistov (SDja) o privatizaciji je torej odvisno od tega, ali se v sloveniji lahko oblikuje kapitalska elita ali ne. In, ker se je po njihovo ne da, je naslednja najbojša opcija, da država ostane lastnik. Verjetno dokler se ta elita ne vspostavi. Da pa bi se elita vspostavila, pa mora nekje dobiti kapital. In kapital lahko potegne le iz podjetij. Ali bank.

Continue reading “Oblikovanje kapitalske elite – Socialni demokrati”