Ali preplačujete komunalne storitve?

Vladna uredba je že pred letom določila nov način določanja komunalnih storitev. Poleg postopkov in pravil pa je uvedla tudi novost in sicer določbo, da mora ministrstvo določiti tud primerljiva območja po Sloveniji, da lahko potem občani primerjamo svojo ceno s ceno v primerljivih občinah po Sloveniji, ter si tako ustvarimo vtis ali naša lokalna oblast, se pravi župan in občinski svet, delajo dobro in v korist občanov, ali morda ne. Kot pri vseh podatkih, je tudi pri tem potrebno biti previden pri interpretaciji. Neka občina na bolj kraškem področju ima lahko čisto lokalno specifiko pri oskrbi s pitno vodo ali kanalizacijo.

Ampak brez podatkov pa si vsekakor ne moremo ustvariti niti vsaj približno objektivnega mnenja. Petkova prva objava primerljivih območij in povprečnih cen komunalnih storitev je tako prvi, vsekakor pa ne zadnji korak v večanju transparentnosti oblikovanja cen komunalnih storitev.

Sam sem se s to problematiko srečal v Občini Trzin, kjer so k oblikovanju novih cen pristopili pred cirka letom. V skladu z metodologijo je bil pripravljen ustrezen elaborat in nove cene določene. Potrdil jih je občinski svet. Na prvi pogled vse lepo in prav. Ampak zataknilo se je ravno pri elaboratu. Elaborat je pripravilo komunalno podjetje in ga predložilo Občini. Vendar ga je občina zadržala zase. V nasprotju z transparentnostjo, ki jo je želela doseči uredba, elaborat občinskemu svetu ni bil nikoli predložen. V gradivo za občinski svet so bili vključeni le izvlečki.

Continue reading “Ali preplačujete komunalne storitve?”