Ali preplačujete komunalne storitve?

Vladna uredba je že pred letom določila nov način določanja komunalnih storitev. Poleg postopkov in pravil pa je uvedla tudi novost in sicer določbo, da mora ministrstvo določiti tud primerljiva območja po Sloveniji, da lahko potem občani primerjamo svojo ceno s ceno v primerljivih občinah po Sloveniji, ter si tako ustvarimo vtis ali naša lokalna oblast, se pravi župan in občinski svet, delajo dobro in v korist občanov, ali morda ne. Kot pri vseh podatkih, je tudi pri tem potrebno biti previden pri interpretaciji. Neka občina na bolj kraškem področju ima lahko čisto lokalno specifiko pri oskrbi s pitno vodo ali kanalizacijo.

Ampak brez podatkov pa si vsekakor ne moremo ustvariti niti vsaj približno objektivnega mnenja. Petkova prva objava primerljivih območij in povprečnih cen komunalnih storitev je tako prvi, vsekakor pa ne zadnji korak v večanju transparentnosti oblikovanja cen komunalnih storitev.

Sam sem se s to problematiko srečal v Občini Trzin, kjer so k oblikovanju novih cen pristopili pred cirka letom. V skladu z metodologijo je bil pripravljen ustrezen elaborat in nove cene določene. Potrdil jih je občinski svet. Na prvi pogled vse lepo in prav. Ampak zataknilo se je ravno pri elaboratu. Elaborat je pripravilo komunalno podjetje in ga predložilo Občini. Vendar ga je občina zadržala zase. V nasprotju z transparentnostjo, ki jo je želela doseči uredba, elaborat občinskemu svetu ni bil nikoli predložen. V gradivo za občinski svet so bili vključeni le izvlečki.

Zakaj je težko odgovoriti. Morda zato, ker se je s tem povečala najemnina za občinsko infrastrukturo za cirka 2x. To je namreč dodaten prihodek občine. Zanimiv je tudi del, ki javnemu komunalnemu podjetju določa koliko dobička naj ima. Če ste mislili, da so javna komunalna podjetja ustanovljena zato, da neprofitno izvajajo javne gospodarske službe, se motite. Naše komunalno podjetje (Prodnik) ima v svojem statutu predpisan dobiček v višini 5% prihodkov, če se prav spomnim. Že omenjena uredba je predpisala največji dobiček za javne službe, ki se izvajajo v javno-zasebnem partnerstvu, na 5% uporabljenih sredstev. Dobiček za javno-zasebno partnerstvo ni nič nenavadnega. Če se vlaga zasebni kapital, le ta pričakuje dobiček. Ampak zakaj dobiček potrebuje popolnoma javno podjetje??? In določena je maksimalna stopnja. Od javnega podjetja bi pričakovali, da če že hlepi po dobičku, da ne hlepi ravno po najvišjem možnem. No, kdor to pričakuje, se moti. Vsaj v Trzinu, Domžalah, Mengšu in kjer imajo pač še opravka s Prodnikom.

In tudi zaradi vseh teh lokalnih zapletov sem ministru pristojnemu za okolje postavil poslansko vprašanje in dobil odgovor, ker je z objavo primerljivih območij že zamujal. Ampak to nekako ni bilo dovolj. Nato sem mu moral še dvakrat individualno “zatežiti”, ter mu napovedati, da v primeru da še kar ne bo nič, bom pač ponovil poslansko vprašanje. In nato je pomagalo. Njegov kabinet je stopil v kontakt z mano, izmenjali smo si par emailov, par telefonskih klicev, in ko sem jih uspel prepričati, da se ne bom zadovoljil z pavšalnimi odgovori in političnim leporečenjem, so mi izdahnili datum – 18.4.2014.

In res, 18.4.2014 so držali besedo in objavili primerljiva območja in povprečne cene na teh področjih. Ministrstvo je svoje delo opravilo. Sedaj ga moramo opraviti še občani. Če imamo podpovprečne cene pohvaliti naše župane, če imamo nadpovprečne, jih povprašati kaj pa kako. Pred jesenskimi lokalnimi volitvami bo za to obilo priložnosti.

Seveda ta prvi korak ministrstva ni idealen. Prostora za izboljšanje je še veliko. Je pa prvi korak. In tako kot pri konceptih “lean development” ali web 2.0 je pomembno čim prej izdati prvo različico, nato pa glede na odziv uporabnikov to prilagajati in izboljševati. Moramo pa državljani odigrati svojo vlogo. Sprejemanje ponižne vloge državljana v močni državi, ki dobrodušno poskrbi za vse potrebe svojih državljanov ni ravno najboljša. V zgodovini se je že večkrat pokazalo, da to vodi predvsem v oblikovanje države po meri elit in ne malega človeka.

Podatki o primerljivih območjih so objavljeni na spletni strani ministrstva.