Kdo je hohštapler? Morda vseeno Bogdan Biščak?

Bogdan Biščak, sekretar stranke Zares – nova politika, je na Financah objavil odgovor na članek Rada Pedirja – Tajkunska leta izumitelja Golobiča.

Pustimo natolcevanja v smislu “kdo ima daljšega” in kakšen stil ima kdo. Poglejmo si konkretno navedbo:

Če bi podatkom – vsaj ekonomskim – namenjal malo pozornosti, bi vedel, da so prihodki od javnih naročil v poslovanju skupine Ultra komaj omembe vredni že zato, ker večino svojega prometa ustvari izven Slovenije. Ampak dejstva so dolgočasna, pravim genijem ni treba izgubljati časa z brskanjem po dolgočasnih bilancah…

Poglejmo kaj pravijo Konsolidirano letno poročilo skupine Ultra za leto 2007 (54. stran), ki je med drugim objavljeno tudi med letnimi poročili ostalih Slovenskih podjetij na straneh Agencije Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve- AJPES.

ultra

Do razlike v prihodkih med vsoto prihodkov podjetij, in konsolidiranimi prihodki nastanejo, ker podjetja v skupini poslujejo med seboj. In tako prihodki enega pomenijo stroke drugega. Na ta način lahko prihodke poljubno napihnemo, zato se v primerih skupine podjetij, izvaja konsolidacija, ki tovrstne bolj kot ne računovodske finte, odpravijo. Zato je v primeru Ultre smiselno pogledati konsolidirane podatke.

Le te pa kažejo, da Ultra na tujih trgih ustvari manj kot 10 (deset!) % prihodkov.

Seveda obstaja možnost, da se je to v letih 2008 in 2009 zelo spremenilo. Ampak dokler podatki za ta leta ne bodo objavljeni, so to le prazna natolcevanja. Da bi Ultra izvedla v zadnjih letih kakšno resno reorganizacijo, zavzela kakšno novo področje ali regijo, nisem zasledil. Precej bolj verjetno se mi zdi, da so nadaljevali z podobnimi razmerji, kot so bila v letih 2006 in 2007.

Te podatki se mi zdijo pomembni tudi zato, ker sem imel kar nekaj debat z prijatelji, ki so mi vsi zatrdili, da ima Ultra večino prihodkov iz tujine. Ni kaj, pristop kot ga je ubral Biščak, izgleda deluje. 1000x povedana laž, postane resnica. In ko smo potem skupaj pogledali kaj pravi Ajpes, so bili vsi po vrsti presenečeni.

Ne verjet na besedo. Niti Pezdirju, niti Biščaku, niti meni. Oglejte si sami!

Priloga: