Plačilo obresti državnega dolga

Ob debati o rebalansu proračuna, je bilo kar pogosto očitano, da vlada povečuje sredstva za plačilo obresti. Opozicijski amandmaji, ki so selili sredstva na razne postavke so kot vir kar po pravilu navajalu sredstva za plačilo obresti, bodisi domačim, bodisi tujim kreditodajalcem. Naj ob tem omenim, da se v zadnjih letih sicer pospešeno zadolžujemo v tujini, ampak velika večina dolga je pa še vedno domačega, s tem pa gre tudi večina sredstev za obresti v domače loge.

Marsikaj lahko očitamo te vladi ob rebalansu, ampak tega, da povečuje znesek za obresti pa res ne. Obresti so posledica minulega zadolževanja, ki so ga v veliki večini, razen čisto zadnjega, izvedle vse vlade pred aktualno. Znesek za obresti je verjetno celo najbolj determiniran in neizogibljiv znesek v celotnem proračunu.

Podobno je nesmiselno, ko opozicija (pa tudi kakšen koalicijski poslanec tega ne razume) nabija, da vlada z rebalansom niža prihodke. Nič jih ne niža. Kvečjemu ugotavlja, da so se napovedi znižale. V bistvu niti vlada niti parlament, na strani prihodkov nima nobene možnosti da to spreminja po svojih željah. To je tudi vladi dano kot neodvisna ocena. No, seveda lahko sprejmemo nove davke, ne more pa vlada kar iz nič nacumprati novih 50 mio pri recimo DDV.

Continue reading “Plačilo obresti državnega dolga”