Odvetniški vici oz. realnost

Takole gre zgodba.

Pri gradnji Trzinskega vrtca so se pojavili zapleti z glavnim izvajalcem. V medijih je pisalo kar nekaj o tem, tako da ne bi pogreval te zgodbe. Ampak glede na pogodbo, je Občina Trzin plačala do sedaj vse, kar je morala plačati, del pa se bo poplačal po zaključku projekta. Takšna so pogodbena določila.

Ampak imamo zakon, ki zaradi slabih praks v preteklosti kao ščiti podizvajalce, in nalaga naročniku, da mora podizvajalce plačevati direktno. Seveda s soglasjem in po naroku glavnega izvajalca, ki ima tudi edini pogodbo z naročnikom.

In seveda več kot je pravil, več je razlag teh pravil, več dela in veselja za pravnike. Juhej!

Continue reading “Odvetniški vici oz. realnost”