Zakon o pacientovih pravicah – javna obravnava

V javni obravnavi je sprememba zakona o pacientovih pravicah. Rok za pripombe je 12.1.2017.

Da ne bi samo kritiziral ampak tudi tvorno sodeloval, sem predlog pregledal in pripravil spremembe dveh členov. Zakon se sicer trudi biti moderen, uvaja elektronske storitve in jih hkrati omejuje. Določa izmenjavo podatkov hkrati pa jih ne odpira javnosti. Moja predloga to popravljata.

Moje pripombe se nahajajo na google docs, lahko jih tudi pokomentirate, lahko pa komentarje zapišete tudi tukaj na blogu.

Predlog zakona v javni razpravi je na voljo tukaj.

12.1. je naslednji četrtek. Sam bom svoje pripombe, in morebitne vaše, poslal v torek, 10.1.

Vabljeni k sodelovanju.

Trenutni tekst mojih pripomb iz google docs (se bo še spreminjal).

———————————————

Predlog za spremembo predloga Zakona o spremembah in dopolnitvi zakona o pacientovih pravicah (ZPacP-A), ki je v janvi razpravi do 12.1.2017.

Pripomba k 3. členu, ki uvaja nov tekst 14. člena zakona.

 

5. odstavek omogoča tudi elektronsko in telefonsko naročanje, hkrati pa 7. odstavek določa, da se pacienta na čakalni seznam uvrsti po predložitvi izvirnika napotne listine, o uvrstitvi pa se ga pisno obvesti v 5. dneh. Ker po elektronski ali telefonski poti izvirnika listine ni mogoče predložiti, sta ta dva načina v tem primeru brez pomena. Ravno tako ni jasno definiran 5. dnevni rok, niti v kolikšnem času po prejemu izvirnika, mora biti izvedena uvrstitev na čakalni seznam. Predlagam naslednjo spremebo 7. odstavka spremenjenega 14. člena:

 

Obstoječi tekst:

(7) Pacienta se uvrsti na čakalni seznam po predložitvi izvirnika napotne listine, o uvrstitvi pa se ga pisno obvesti v petih dneh.”.

 

Predlog novega teksta:

(7) Pacienta se uvrsti na čakalni seznam najkasneje naslednji delovni dan po predložitvi izvirnika napotne listine, o uvrstitvi pa se ga pisno obvesti takoj po uvrstitvi oz najkasneje v treh dneh po uvrstitvi. Kot izvirnik napotne listine se upošteva tudi elektronska kopija napotne listine”.

 

Obrazložitev:

S spremembo se jasno določa rok za uvrstitev na čakalni seznam, in bolj jasno določa rok obveščana. Omogoča se tudi dejanska izvedba naročanja po elektronski poti vsem ne le tistim z eNapotnico. Preprečevanje dvojnega naročanje pa se lahko uredi z ustreznim vodenjem čakalnih seznamov.

——

Pripomba k 8. členu, ki spreminja 17. člena zakona.

 

Obstoječi tekst:

NIJZ podatke o čakalnih dobah objavlja na svojih spletnih straneh.

 

Predlog novega teksta:

  1. NIJZ podatke o čakalnih dobah in čakalne sezname izvajalcev objavlja na svojih spletnih straneh.

  2. Čakalni seznami se objavljajo po posameznih izvajalcih, razen 3., 4. in 6. točke v 3. odstavku 15 člena. Čakalni seznami so objavljeni za obdobje od 1 meseca pred trenutnim datumom brez omejitve v prihodnost.

  3. Izvajalci zdravstvenih storitev, ki v skladu s 16. členom stalno elektronsko izmenjujejo podatke z NIJZ, so na svojih spletnih straneh, če jih imajo, dolžni objaviti povezavo na čakalne sezname objavljene na NIJZ.

 

Obrazložitev:

Stalna izmenjava podatkov čakalnih seznamov izvajalcev z NIJZ je določena v predhodnem členu, tako da ta sprememba ne prinaša nobene nove obveznosti izvajalcem, razen enkratnega dodajanja povezav na čakalen sezname na svoih spletnih straneh.

Ravno tako se ne določa nobeno novo razkritje podatkov, do katerih posameznik ne bi že pred tem imel dostopa. Se pa z javno objavo čakalnih seznamov močno olajša dostopnost teh podatkov pacientov, razbremeni se administrativne sodelavce izvajalcev, saj bo manj zahtev za pridobitev teh podatkov in močno se poveča transparentnost čakalnih seznamov.

Povečana transparentnost odtehta nadgradnjo spletnih strnai NIJZ, ki mora javno objaviti podatke, ki jih že ima, se pravi je potrebno implementirati zgolj prikaz podatkov, ne pa vspostavljati novo podatkovno bazo.

Javna objava čakalnih seznamov bo s povečano transparentnostjo omogočila nadzor javnosti, predvsem društvom in ostalim organizacijam, ki delujejo na področju pacientovih pravic.

Objava čakalnih list tudi za mesec dni nazaj, ne le naprej, omogoča tudi vpogled v dejansko spoštovanje čakalnih seznamov.