Vsako delo šteje

Naslov tega prispevka se seveda nanaša na zadnje čase tako opevano geslo “vsako delo šteje” v ozadju katerega se šteje ideja po širitvi osnov pri plačevanju prispevkov za socialno varnost. Prispevki se plačujejo od dohodkov, v glavnem plače, in sicer za pokojninsko zavarovanje, za zdravstveno zavarovanje, za zaposlovanje, za poškodbe pri delu in za starševsko varstvo. Glede na višino, pa sta ključna pokojninsko in zdravstveno.

Načeloma se s širitvijo osnov strinjam. Nobenega pametnega razloga ni, da bi bile različne vrste del različno obremenjene s prispevki. Zakaj bi nekateri dohodki bili pavšalni, ne glede na zaslužek, drugi pa v procentu. Posebni zapleti pa nastanejo pri recimo s.p.-jih, kjer je dohodek težko ugotoviti, oziroma je zaradi neustreznega davčnega nadzora le ta plod marsikatere manipulacije.

Glavni namen širitve osnove je seveda zagotoviti nova sredstva za pokojninsko in zdravstveno blagajno, ki jih trenutno primanjkuje. Poudarek na trenutno.

Continue reading “Vsako delo šteje”