Sanacija bančnega sistema

V petek smo najprej na odboru nato pa na seji državnega zbora, sprejeli še novelo zakona o javnih financah, s katero bo vlada malce bolj pripravljena počakala petek 13ega, ko pridejo na dan rezultati stress testov. V bistvu smo sprejeli le to, da lahko vlada, po lastni presoji, poleg 1,2 miljarde predvidene v proračunu porabi še bančne depozite in se dodatno zadolži za cirka miljardo. Pri čemer je tista 1,2 miljarde že všteta v obe drugi številki. Suma sumarum naj bi država banke lahko dokapitalizirala za maksimalno 4,7 miljarde. 3,5 od tega iz depozitov, ki jih je država plasirala v banke preko depozitov, da jim je zagotavljala likvidnost, ker se je tuj kapital takrat začel pospešeno umikat iz slovenskih bank.

S temi depoziti se je v preteklosti rado špekuliralo. Sploh Pahor je pogosto rad jih omenjal, češ, saj nam ne gre slabo, imamo še rezervo. Ja, rezervo. Rezervo, ki je mrtev kapital, ker, če bi tisto potegnil ven, lahko banke kar zaprejo vrata. Ampak konverzija v kapital banke, se pravi dokapitalizacija, je pa možna. Ker denar na ta način ostane v banki, del se ga celo na ta način sproti, da ga lahko banka uporablja za dajanje kreditov.

Ampak bolj kot to, je bilo zanimivo primerjati dogajanje letos, z dogajanjem lani, ob sprejemanju zakona o slabi banki. Zelo podobne razmere, le položaj strank se je vmes obrnil. Opozicijske so v poziciji, in obratno.

In glej ga zlomka. Tako lani, kot letos je prišlo do obstrukcije, tako na odboru, kot tudi na seji državnega zbora.

Continue reading “Sanacija bančnega sistema”