Seznam elektorjev v 3. volilni enoti

Evo tukaj je seznam elektorjev, ki so izvolili Kanglerja v Državni svet. Dobro razmislite, kakšne odločitve, jim boste prepuščali v prihodnje. Vsaj 25im izmed njih.

S E Z N A M IZVOLJENIH PREDSTAVNIKOV V VOLILNO TELO – ELKTORJEV ZA VOLITVE PREDSTAVNIKOV LOKALNIH INTERESOV V 3. VOLILNI ENOTI

1. Stojan AUER / Maribor

2. Bojan BELNA / Šentilj

3. Anton BERGAUER / Rače Fram

4. Mag. Liviana BORKO / Maribor

5. Miroslav BRKIĆ / Maribor

6. Franc BUKOVEC / Hoče Slivnica

7. Dragomir ČURLIČ / Maribor

8. Milan ERŽEN / Maribor

9. Anton GAČNIK / Maribor

10. Jožef HAMLER / Šentilj

11. Damjana KARLO / Maribor

12. Franjo KOSI / Duplek

13. Albin KRAJNC / Duplek

14. Samo KRAJNC / Maribor

15. Marjana KREITNER / Maribor

16. Zdenka KRIŽANIČ / Maribor

17. Drago MATJAŠIČ / Pesnica

18. Kaja MEDVED / Maribor

19. Jožef MERKUŠ / Hoče Slivnica

20. Milan MIKL / Maribor

21. Helena MLEKUŽ / Maribor

22. Stanislava NATERER / Maribor

23. Saša PELKO / Miklavž na Drav. polju

24. Stanislav PETEK / Miklavž na Drav. polju

25. Štefan PLIBERŠEK / Rače Fram

26. Dr. Vilibald PREMZL / Maribor

27. Roman RICHTER / Pesnica

28. Boris ROŽMAN / Maribor

29. Franc SLAVINEC / Maribor

30. Marko SORŠAK / Hoče Slivnica

31. Milan ŠPRAH / Starše

32. Majda TRAMPUŠ / Kungota

33. Rok TUŠ / Maribor

34. Andrej VERLIČ / Maribor

35. Boštjan VIHER / Maribor

36. Mag. Tanja VINDIŠ FURMAN / Maribor

37. Mag. Srečko ZORKO / Maribor

38. Stanislav ŽAGAR / Maribor

 

Posamezni
 kandidati 
so 
dobili 
naslednje 
število 
glasov:

1. Franc
Kangler …. 25 glasov
2. Rudi
Matjašič …. 3 glasove
3. Drago
Žura …. 7
 glasov
4. mag.
Anton
Bergauer …. 2 glasova

Sedaj pa naloga za medije. Naj pokličejo vsakega izmed njih in vprašajo, ali ste volile Kanglerja ali ne. Pa da vidimo, koliko jih stoji za svojimi dejanji.