Pingvini o zlatem pravilu

Kar lepo potihem je Pozitivna Slovenija (ljubkovalno jim rečem Pingvini) zamenjala mnenje o zlatem fiskalnem pravilu (ZFS). Na začetku so vstrajno ponavljali, da je pravilo škodljivo in nevarno, to pa utemeljevali predvsem z potrebo po “zagonu gospodarstva”, kar v njihovem besednjaku pomeni višanje javne porabe financirane z novim zadolževanjem.

Sedaj so pa obrnili lajno in pravijo da vsebinsko zapis ni sporen, da pa je pravno nepotreben, saj iz pravnega reda sledi, da je že sama ratifikacija mednarodne pogodbe, s čimer smo ZFS že sprejeli, zavezujoča in dovolj, da ga je treba predvsem izvajati, kar se pa določa z izvedbenim aktom. To mnenje sta v medijih podprla tudi dr. Ude in dr. Turk, oba pravnika. In s tem pokazala, kako je pravo raztegljivo in prilagodljivo.

Continue reading “Pingvini o zlatem pravilu”