Kapica na socialnih prispevkih – 2.del

Opisal sem že, kako na kapico socialnih prispevkov, gledajo sindikati. In res, potrebno je priznati, kapica ima neposredni vpliv le na tiste z višjo plačo. To je nenazadnje definicija kapice. In to enostavno dejstvo, ki mu ne moremo oporekati, čeravno je zaradi ostalih povezanih posledic zelo zavajajoče in manipulativno, bodo ponavljali in ponavljali in zaradi svoje enostavnosti bo šlo dejansko enostavno v uho.

Tako bi bila enostavna uvedba kapice, sploh takšna, ki bi povzročila neposredni dvig neto plače bolje plačanih delavcev, politični samomor, ker bi zelo verjetno povzročila huda trenja med socialnimi sloji. Lahko bi jo uvedli le na delodajalčev del prispevkov, ker le to ne bi vplivalo na neto plačo. Bi pa to verjento povzročilo še večji kažin. Lejte jih, kapitalistom nižajo davke, kaj pa MI!!!!

Najprej bi bilo potrebno ukiniti delitev med prispevki delodajalcev in delojemalcev. V bistvu na koncu vse plača delavec, zato je to razlikovanje čisto brez veze. In oboje obračuna delodajalec od bruto plače in nakaže državi. Od obojega ima delojemalec enake pravice in oboje je strošek delodajalca, ki jo všteva v bruto-bruto strošek plač. Pa še obračuni se bi s tem poenostavili. Skratka ukine se prispevke delodajalca in delojemalca in se jih zamenja z prispevki, ki se jih navzgor omeji – uvede se socialna kapica.

Hkrati se pa ob tej spremembi sprejme zakon o preračunu starih bruto plač (od katerih so se plačevali oboji prispevki) v nove bruto plače, ki pa se postavi tako, da se navkljub kapici neto plača nikomur ne poveča. Formula se da dokaj enostavno postaviti. Sočasno pa se poveča še splošna davčna olajšava, ter uvede nov najvišji dohodninski razred, da pač še sindikati kaj dobijo. Uvedba takšnega dohodninskega razreda je seveda pravi balzam za sindikate, hkrati pa bo zaradi socialne kapice pri tovrstnih zaposlencih, ki jih je resnici na ljubo zelo malo, prihranek pri prispevkih tolikšen, da mu lahko delodajalec z individualnim popravkom pogodbe o zaposlitvi, del tega “vrne” nazaj.

Seveda je pa to vse skupaj račun brez krčmarja, če izpadlih prispevkov nekako ne nadomestimo z drugimi viri. In tukaj se začnejo težave finančnega ministra, ki zo v primerjavi z taktičnimi detajli uvedbe socialne kapice prav zanemarljive. Obe glavni blagajni socialnega zavarovanja nista v zglednem stanju. Edini viri za polnjenje pa so preostalo državno premoženje ter racionalizacija. Če se bodo viri iskali pri ostalih dvakih, mislim da z uvedbo socialne kapice prav veliko nismo naredili.