Da se ne pozabi

Naj najprej čestitam staremu in novemu Trzinskemu županu, Antonu Peršaku. Čestitke pa si ne zasluži le za uspeh na volitvah temveč predvsem za pogum, ki je potreben za obljube, ki jih je dal pred volitvami. Da se le te ne bi pozabile, je prav, da jih povzamemo in nato redno spremljamo njihovo izpolnjevanje. Dolžnost župana je, da obljube izpolni, dolžnost krajanov pa, da mu pri tem po svojih najboljših močeh pomagamo. Za skupno dobro.

Scan10001

Že naslednje leto, leta 2011, se bodo otroci razveselili novega, večjega in udobnejšega vrtca. Do konca mandata pa še dodatnih igrišč, igral, zanimivih delavnic in zabavnih programov. V istem letu (2011) se bodo v OIC Trzin razveselili razširitve izhoda, do konca mandata pa bo zgrajen še en vhod/izhod v OIC Trzin.

V naslednjem letu bomo tudi vsi veseli nadaljnega razvoda optičnega kabla.

V letu 2011 in 2012 bodo na voljo primerna najemniška stanovana za mlade družine do konca mandata pa še več neprofitnih stanovanj za socialno ogrožene družine in dodatne oblike socialne pomoči.

Športna – večnamenska dvorana bo zgrajena 2012/13. V istem obdobju pa s pomočjo evropskih sredstev tudi nov vodovod do Trzina z vključitvijo dolomitskih vrtin, kar nam bo zagotovilo boljšo vodo, še čistejše okolje pabo zagotovljeno s posodobitvijo Centralne čistilne naprave.

Do leta 2014 bodo gasilci še potrpeli v obstoječem gasilskem domu, ki pa ga bo nato zamenjal nov. Na voljo pa bo tudi dodaten prostor za delovanje društev in humanitarnih dejavnosti. V letu 2014 pa bo zgrajena tudi nova stavba KUD Franc Kotar.

Scan10002

V Mengšu so neposredno pred volitvami začeli z gradnjo obvoznice, v Trzinu pa bo le ta zgrajena v tem mandatu. Nepovezano z tem pa bo urejeno tudi pokopališče.

Seveda to še zdaleč ni vse, kar bo župan udejanil v svojem mandatu. Veseli bi bili tudi realizacije kakšne od obljub njegovih protikandidatov, recimo vključitve Trzina v Ljubljanski mestni promet, pa vendar moramo biti do našega župana pošteni, in ga držati le za besedo, ki jo je dal.

Uredništvu Odsevov pa predlagam, da po vzoru Pahorjevega semaforja uvede Peršakov semafor in po začetnih 100 dneh miru, 3 mesečno objavlja katera od obljub je še vedno obarvana rdeče, kje se je prižgala rumena ter kje že sveti zeleno.

Objavljeno v Glasilu občine Trzin – ODSEV, 10. novembra leta gospodovega 2010.