Izraz tedna: tranša

tránša -e ž (ȃfin. delni znesek izdaje vrednostnih papirjev za kaj: dobiti, plačati prvo tranšo posojila za ceste / investicijske tranše; letna tranša (vir: SSKJ)

Vzrok za tole razlago pa je v obvestilu dursa. Ne vem, če so besedo pravilno uporabili.