Rešitev krize je v liberalizaciji

Kmalu po začetku finančne krize, ki se je prevesila v gospodarsko recesijo so se oglasili mnogoteri razumniki, ki so vsi v en glas za krizo okrivili (neo)liberalizem. Da je kriva prevelika deregulacija, preveč svobode, preveč zasebne pobude ki ima za cilj dobiček in podobno.

Da ni problem v premajhni regulaciji ampak predvsem v nesposobnosti državnih uradnikov, ki naj bi to regulacijo izvajali, ni bilo za pomisliti.

Kakšno pa je sanje danes.

Continue reading “Rešitev krize je v liberalizaciji”